Diller

Akademik Personel


              Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

  İletişim Bilgileri Uzmanlık Alanı
Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN E-posta :  dpehlivan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5517
Enerji Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Kömürün Yakılması
Prof. Dr. Nurhan ARSLAN E-posta :  narslan2@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5511
Reoloji; Filtrasyon; Meyvelerin emülsiyon film ile kaplanması; Organik atıklardan pektin, selüloz ve CMC üretimi; Meyve suyu teknolojisi; Nem sorpsiyonu ve termodinamiği; Modelleme

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

(BÖLÜM BAŞKANI)

E-posta :  aozer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5519
İnorganik Teknoloji, Çevre Teknolojisi ve Katı Atıkların Değerlendirilmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Melek YILGIN

(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)

E-posta :  myilgin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5514
Yakıt Teknolojisi, Sıvılaştırma, yenilenebilir enerji.
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DURANAY E-posta :  nduranay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5527
Enerji Teknolojisi Kömürün yanması ve yakma sistemlerinin incelenmesi
Arş. Gör. Mukaddes ÖZTÜRK KARATAŞ E-posta :  mkozturk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5504
---
 Arş. Gör. Hasan ARSLANOĞLU
 
E-posta :  hasanarlanoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-237000-5535
Şeker Teknolojisi, Atık Sulardan Ağır Metallerin ve Boyar Maddelerin Giderilmesi, Metalurjik Atıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Yavaş Salınımlı Gübreler
Arş. Gör. Fatih KAYA

E-Posta: fatihkaya@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000-5525 

Bitkisel Yağ Teknolojisi

              Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Fikret TÜMEN

(Emekli Öğretim Üyesi)

E-posta :  ftumen@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5523
Şeker Teknolojisi, Artıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Ağır Metal Kirliliği, Ağır Metal Giderilmesi
Prof. Dr. Dursun ÖZER E-posta :  dozer@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5518
Mikrobiyal Enzim Üretimi
Prof. Dr. Gülbeyi DURSUN E-posta :  gdursun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5513

Katalizör teknolojisi, Kütle transferi, Kabarcık kolon reaktör sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ORHAN

(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)

E-posta :  rorhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5507
---
Arş. Gör. Şeyda TAŞAR E-posta :  sydtasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5525

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Endüstriyel Atık Su Arıtımı, Polimerler ve Polimerik Jeller 

Arş. Gör. Meltem ÇAKMAK
 
E-posta :  mcakmak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5522
---

              Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Uzmanlık Alanı
Prof. Dr. Fethi KAMIŞLI E-posta : fkamisli@firat.edu.tr  
Tel : 424-2370000-5515
Transport Phenomena (İki Fazlı Akışlar, Polimerlerin Gaz Yardımı ile Kalıplanması, İki Fazlı Akışların Modellenmesi), Reoloji, Newtonian Olmayan Akışkanlar Mekaniği, Plastik Malzemeler, Kütle ve Isı transferi
Prof. Dr. Cevdet AKOSMAN E-posta :  cakosman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5508
Temel İşlemler, Baca Gazlarından Asidik Gaz Giderilmesi, Kütle Transferi, Uçucu Organik Maddelerin Katılardaki Difüzyon ve Adsorpsiyonu
Doc. Dr. Filiz KAR
 
E-posta : fkar@firat.edu.tr 
Tel : 424-2370000-5512
Gıda teknolojisi, meyve suyu teknolojisi
Arş. Gör. Ercan AYDOĞMUŞ E-posta :  ercanaydogmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5535
---
Arş. Gör. Ayşe BİÇER

E-posta :  abicer@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5504

---

 

 

 
Türkçe