Diller

Akademik Personel


              Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN

E-posta :  dpehlivan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8465

Enerji Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Kömürün Yakılması

Prof. Dr. Nurhan ARSLAN

E-posta :  narslan2@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-8454

Reoloji; Filtrasyon; Meyvelerin emülsiyon film ile kaplanması; Organik atıklardan pektin, selüloz ve CMC üretimi; Meyve suyu teknolojisi; Nem sorpsiyonu ve termodinamiği; Modelleme

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

(BÖLÜM BAŞKANI)

E-posta :  aozer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8472

İnorganik Teknoloji, Çevre Teknolojisi ve Katı Atıkların Değerlendirilmesi.

Doc. Dr. Melek YILGIN

(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)

E-posta :  myilgin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8466

Yakıt Teknolojisi, Sıvılaştırma, yenilenebilir enerji.

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DURANAY

E-posta :  nduranay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8453

Enerji Teknolojisi Kömürün yanması ve yakma sistemlerinin incelenmesi

Arş. Gör. Mukaddes ÖZTÜRK KARATAŞ

E-posta :  mkozturk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8464

---

Arş. Gör. Fatih KAYA

E-Posta: fatihkaya@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000-8477

Bitkisel Yağ Teknolojisi

              Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Fikret TÜMEN

(Emekli Öğretim Üyesi)

E-posta :  ftumen@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8459

Şeker Teknolojisi, Artıkların Değerlendirilmesi, Hidrometalurji, Ağır Metal Kirliliği, Ağır Metal Giderilmesi

Prof. Dr. Dursun ÖZER

E-posta :  dozer@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-8478

Mikrobiyal Enzim Üretimi

Prof. Dr. Gülbeyi DURSUN

E-posta :  gdursun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8462

Katalizör teknolojisi, Kütle transferi, Kabarcık kolon reaktör sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ORHAN

(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)

E-posta :  rorhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8456

Kütle Transferi, Kabarcıklı Kolon Sistemleri, Sabit Yataklı Kolon Reaktörleri ve Atık Su Arıtımı, Polimerik Jeller ve Kompozit Malzemeler

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda TAŞAR

E-posta :  sydtasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8460

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Endüstriyel Atık Su Arıtımı, Polimerler ve Polimerik Jeller

Arş. Gör. Meltem ÇAKMAK

E-posta :  mcakmak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8468

---

              Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Fethi KAMIŞLI

E-posta : fkamisli@firat.edu.tr 
Tel : 424-2370000-8463

Transport Phenomena (İki Fazlı Akışlar, Polimerlerin Gaz Yardımı ile Kalıplanması, İki Fazlı Akışların Modellenmesi), Reoloji, Newtonian Olmayan Akışkanlar Mekaniği, Plastik Malzemeler, Kütle ve Isı transferi

Prof. Dr. Cevdet AKOSMAN

E-posta :  cakosman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8457

Temel İşlemler, Baca Gazlarından Asidik Gaz Giderilmesi, Kütle Transferi, Uçucu Organik Maddelerin Katılardaki Difüzyon ve Adsorpsiyonu

Prof. Dr. Filiz KAR

E-posta : fkar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8470

Gıda teknolojisi, meyve suyu teknolojisi

Arş. Gör. Dr. Ercan AYDOĞMUŞ

E-posta :  ercanaydogmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8458

---

Arş. Gör. Dr. Ayşe BİÇER

E-posta :  abicer@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-8473

---

 

 
Türkçe