Diller

Akademik Personel

Kimyasal Teknolojiler
 
Araştırmacı Bilgileri
İletişim
Araştırma Alanı
Prof. Dr. Dursun PEHLİVAN
Researcher ID: W-5100-2018 
https://orcid.org/0000-0001-7696-855x
E-posta:  dpehlivan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8465
Enerji Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Kömürün Yakılması
Prof. Dr. Nurhan ARSLAN
Researcher ID: F-9615-2016 
https://orcid.org/0000-0003-0051-0118
E-posta :  narslan2@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-8454
 
Reoloji; Filtrasyon; Meyvelerin emülsiyon film ile kaplanması; Organik atıklardan pektin, selüloz ve CMC üretimi; Meyve suyu teknolojisi; Nem sorpsiyonu ve termodinamiği; modelleme
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
(ABD Başkanı)
Researcher ID: V-5903-2018 
https://orcid.org/0000-0002-8075-3672
E-posta :  aozer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8472
İnorganik Teknoloji, Çevre Teknolojisi ve Katı Atıkların Değerlendirilmesi.
Doc. Dr. Melek YILGIN
(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)
Researcher ID: V-9160-2018
https://orcid.org/0000-0002-4177-8025
E-posta :  myilgin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8466
Yakıt Teknolojisi, Sıvılaştırma, yenilenebilir enerji.
Doc. Dr. Neslihan DURANAY
(BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)
Researcher ID: V-9906-2018
https://orcid.org/0000-0001-7259-1864
E-posta :  nduranay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8453
Enerji Teknolojisi Kömürün yanması ve yakma sistemlerinin incelenmesi
Arş. Gör. Dr. Mukaddes ÖZTÜRK KARATAŞ
Researcher ID: W-5010-2018
https://orcid.org/0000-0001-5803-6821
E-posta :  mkozturk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8464
Reoloji, Nem sorpsiyonu
Arş. Gör. Fatih KAYA
Researcher ID: W-5051-2018
https://orcid.org/0000-0002-4063-8362
E-Posta: fatihkaya@firat.edu.tr
Tel: 424-2370000-8477
 
Bitkisel Yağ Teknolojisi
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Dursun ÖZER
Researcher ID: W-3361-2018
https://orcid.org/0000-0002-7225-8903
E-posta :  dozer@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-8478
Mikrobiyal Enzim Üretimi
Prof. Dr. Gülbeyi DURSUN
(ABD Başkanı)
Researcher ID: W-1804-2018
https://orcid.org/0000-0001-7788-9766
E-posta :  gdursun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8462
Katalizör teknolojisi, Kütle transferi, Kabarcık kolonreaktör sistemleri
Doc. Dr. Ramazan ORHAN
Researcher ID: V-8846-2018
https://orcid.org/0000-0003-2287-4238
E-posta :  rorhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8456
Kütle Transferi, Kabarcıklı Kolon Sistemleri, Sabit Yataklı Kolon Reaktörleri ve Atık Su Arıtımı, Polimerik Jeller ve Kompozit Malzemeler
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda TAŞAR
Researcher ID: W-1023-2018
https://orcid.org/0000-0003-3184-1542
E-posta :  sydtasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8460
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Endüstriyel Atık Su Arıtımı, Polimerler ve Polimerik Jeller 
Arş. Gör. Meltem ÇAKMAK
Researcher ID: W-5017-2018
https://orcid.org/0000-0002-6291-863X
E-posta :  mcakmak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8468
Fermantasyon teknolojisi, Mikrobiyal kinetik ve biyoreaktörler, Mikrobiyal metabolit üretimi, Canlılarda serbest radikal oluşum mekanizmalarının araştırılması 
 
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fethi KAMIŞLI
Researcher ID: W-5072-2018
https://orcid.org/0000-0002-1769-3785
E-posta : fkamisli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8463
Transport Phenomena (İki Fazlı Akışlar, Polimerlerin Gaz Yardımı ile Kalıplanması, İki Fazlı Akışların Modellenmesi), Reoloji, Newtonian Olmayan Akışkanlar Mekaniği, Plastik Malzemeler, Kütle ve Isı transferi
Prof. Dr. Cevdet AKOSMAN
(ABD Başkanı)
Researcher ID: W-1408-2018
https://orcid.org/0000-0001-7507-2613
E-posta :  cakosman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8457
Temel İşlemler, Baca Gazlarından Asidik Gaz Giderilmesi, Kütle Transferi, Uçucu Organik Maddelerin Katılardaki Difüzyon ve Adsorpsiyonu
Prof. Dr. Filiz KAR
(BÖLÜM BAŞKANI)
Researcher ID: V-5821-2018
https://orcid.org/0000-0002-4534-4064
E-posta : fkar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8470
Gıda teknolojisi, meyve suyu teknolojisi
Arş. Gör. Dr. Ercan AYDOĞMUŞ
Researcher ID: V-6983-2018
https://orcid.org/0000-0002-1643-2487
E-posta:ercanaydogmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-8458
Endüstriyel Polimerler ve Teknolojileri, Yenilenebilir Kaynaklar, Polimerlerin Reolojisi.
 
 
 
Türkçe