Diller

Ders Listesi

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Optik Kod

Dersin Kodu ve Adı

T  U  K

ECTS

Ön koşul

BİRİNCİ YIL

Birinci Yarıyıl (Güz) 

184

181

153

158

167

185

1861

186

KMÜ-101 Kimya Müh. Giriş

KİM-101 Genel Kimya-1

FİZ-111 Fizik-1

MAT-161 Matematik-1

TRD-109 Türk Dili-1

MMÜ-153 Teknik Resim

YDİ-109 İleri İngilizce   

FİZ-105Fizik Laboratuarı-1

Toplam

1   0   1

4   0   4

4   0   4

4   0   4

2   0   2

1   2   2

2   0   2

0   2   1

         20

2

6

6

6

2

4

2

2

30

 

İkinci Yarıyıl (Bahar)

103

106

123

124

105

113

1251

125

KİM-102Genel Kimya-2

KİM-110 Genel Kimya Lab.

FİZ-112 Fizik-2

BMÜ-116 Algoritma ve Prog.

MAT-162 Matematik-2

TRD-110 Türk Dili-2

YDİ-110 İleri İngilizce   

FİZ -106 Fizik Laboratuarı-2

Toplam

4   0   4

0   3   1

3   0   3

1   2   2

4   0   4

2   0   2

2   0   2

0   2   1

         19

6

3

5

4

6

2

2

2

30

 

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyıl (Güz)

255

2790

262

256

272

2791

2792

KMÜ-203 Kütle ve Enerji Denk.

KMÜ-205 Kalite ve Çevre Yönetimi

KİM-225 Analitik Kimya

KİM-227 Analitik Kimya Lab.

KİM-241 Fizikokimya

MAT-271 Diferansiyel Denk.

AİT-201 Atatürk İlk. veİnk. T.-1

KMÜ-211 Mesleki İngilizce   

Toplam

4   0   4

2   0   2

2   0   2

0   3   1

3   0   3

4   0   4

2   0   0

2   0   2

         18

6

3

3

3

5

6

2

2

30

 

 

 

 

 

MAT-162

Dördüncü Yarıyıl (Bahar)

201

203

208

209

207

219

205

 

211

217

218

KMÜ-204 Sayısal Yöntemler

KMÜ-206 Malzeme Bilgisi

KMÜ-208 Termodinamik-1

KMÜ-210 Akışkanlar Mekaniği

KİM -236 Organik Kimya

AİT- 202 Atatürk İlk. veİnk. T.-2

KMÜ-212 Mesleki İngilizce   

Seçmeli Teknik Dersler

EMÜ-204 Elektrik Bilgisi

İMÜ-234 Mekanik ve Mukavemet

MMÜ-262 Makine Bilgisi

İŞL-451 Girişimcilik-I

Toplam

2   2   3

3   0   3

3   0   3

3   0   3

3   0   3

2   0   0

2   0   2

2   0   2

       

 

 

 

          19

5

4

5

6

4

2

2

2

 

 

 

 

30

 

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyıl (Güz)

371

351

352

353

356

3791

3792

 

369

370

3793

KMÜ-309 Ekonomi

KMÜ-319 Termodinamik-2

KMÜ-321 Isı Aktarımı

KMÜ-323 Reaksiyon Müh.-1

KİM-331 Enstrümental Analiz

İST-333 Olasılık ve İstatistik

KMÜ-393 Mesleki Uygulama-1

Seçmeli Meslek (Serbest) Dersi-1

KMÜ-305 Endüstriyel Sist. Giriş

KMÜ-307 Korozyon

KMÜ-327 Elektrokimya

Toplam

2   0   2

3   0   3

3   0   3

3   0   3

2   0   2

3  0    3

0   2   0

2   0   2

        

        

 

         18

2

5

6

5

3

4

2

3

 

 

 

30

 

KMÜ-208

Altıncı Yarıyıl (Bahar)

305

306

307

309

308

 

323

311

319

 

313

314

334

KMÜ-316 Kütle Aktarımı

KMÜ-324 Reaksiyon Mühendisliği-2

KMÜ-328 Matematiksel Modelleme

KMÜ-336 Kimyasal Teknolojiler

KİM-324 Enstrümental Analiz Lab.

Seçmeli Meslek (Serbest) Dersi-2

KMÜ-306 Çevre Kir. ve Denetimi

KMÜ-340 Gıda Kimyasına Giriş

KMU-308 Kimya Müh. Veri Analizi

Seçmeli Sosyal Dersler

KMÜ-344 Bilim ve Müh. Tarihi

SOS-364 İnsan ve Toplum

İŞL-352 İşletme Yönetimi

İŞL- 451 Girişimcilik-I

Toplam

3   0   3

3   0   3

2   2   3

4   0   4

0   3   1

2   0   2

 

 

 

2   0   2

 

 

 

 

            18

5

6

6

5

3

3

 

 

 

2

 

 

 

 

30

 

KMÜ-323

DÖRDÜNCÜ YIL

 

Yedinci Yarıyıl (Güz)

 

451

475

452

471

484

 

478

453

454

455

459

480

KMÜ-401 Kimya Müh. Lab.-1

KMÜ-415 Ayırma İşlemleri

KMÜ-423 Kimya Müh. Tasarım-1

KMÜ-425 Proses Kontrol

KMÜ-493 Mesleki Uygulama-2

Seçmeli Meslek (Alan) Dersi-3

KMÜ-427 Biyoteknolojiye G. (RM)

KMÜ-445 EkstraktifMetalurji (KT)

KMÜ-441 Taşınım Teorisi (Tİ)

Seçmeli Meslek (Alan)  Dersi-4

KMÜ-419Reaksiyon Müh. Pol.(RM)

KMÜ-447Yakıt Tek. Giriş (KT)

KMÜ-411 Mekanik Ayırma İşl. (Tİ)

Toplam

0   4   2

3   0   3

2   2   3

3   0   3

0   2   0

2   0   2

 

 

 

2   0   2

 

 

 

            15

5

6

6

5

2

3

 

 

 

3

 

 

 

30

 

8. Yarıyıl (Bahar)

401

411

433

434

 

403

422

404

 

429

410

428

KMÜ-402 Kimya Müh. Lab.-2

KMÜ-408 Bitirme Ödevi

KMÜ-424 Kimya Müh. Tasarım-2

KMÜ-446 İş Hukuku

Seçmeli Meslek (Alan) Dersi-5

KMÜ-428 Enzim Kinetiğine G. (RM)

KMÜ-436 Petrokimya Tek. (KT)

KMÜ-442 Adsorpsiyona Giriş (Tİ)

Seçmeli Meslek (Alan) Dersi-6

KMÜ-422 Heterojen Reak. G. (RM)

KMÜ-434 Su Teknolojisi (KT)

KMÜ-412 Membranlarla A. İşl.(Tİ)

Toplam

0   6   3

0   2   1

2   2   3

2   0   2

2   0   2

 

 

 

2   0   2

        

 

 

          13

7

9

6

2

3

 

 

 

3

 

 

 

30

 

 

KMÜ-423

 

 

 

 

 
 

 

Türkçe