Diller

Ders Listesi

F.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS ÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu ve A​dı

 

  T    P    K

 

KMÜ  501  Yüksek Lisans Semineri

KMÜ  502  Doktora Semineri

KMÜ  503  Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

KMÜ  505  Akışkanlaşma

KMÜ  506  Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

KMÜ  507  Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon

KMÜ  508  İleri Akışkan Yataklar

KMÜ  509  Kimya Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri

KMÜ  511  Taşınım Olayları

KMÜ  512  İleri Taşınım Olayları

KMÜ  513  Sabit Yataklarda Taşınım

KMÜ  514  İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

KMÜ  515  İleri Ayırma işlemleri

KMÜ  516  Kimya Müh. İleri Akışkanlar Mekaniği

KMÜ  517  Kimya Müh. İleri Isı Aktarımı 

KMÜ  518  Proses Analizi

 KMÜ 519  İleri Kütle Aktarımı     

KMÜ  522  İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KMÜ  524  İleri Proses Dinamiği ve Kontrolü

KMÜ  525  Biyokimya Mühendisliği

KMÜ  526  Biyoteknoloji

KMÜ  532  Kimyasal Teknolojide  Özel Konular

KMÜ  533  Gıda Teknolojisi

KMÜ  534  Kimya Mühendisliğinde Gıda Tekniği Uygulamaları

KMÜ  536  İleri Polimer Teknolojisi

KMÜ  537  İleri Yakıt Teknolojisi

KMÜ  538  Endüstriyel Elektrokimya

KMÜ  539  Endüstri Sularının Hazırlanması                               

KMÜ  542  Ekstraktif Metalurjide Özel Konular

KMÜ  543  Hidro Metalurji   

KMÜ  544  Endüstriyel Atıksular, Kontrol ve Arıtımı

KMÜ  545  Atıksularda Ağır Met. Kir. ve Arıtım Yönt.

KMÜ-546  Atıksu Arıtımında Fotokatalitik Yöntemler

KMÜ-547  İyon Değiştiriciler Ve Uygulamaları

KMÜ-548  Metalurjik Artıkların Çevresel Etkileri Ve Değerlendirilmeleri

KMÜ  549  Radyasyonla ısı Transferi

KMÜ  560  Biyosorpsiyon

KMÜ  561  Heterojen Reaksiyonlar

KMÜ  562  Kataliz

KMÜ  563  Kataliz Teknolojisi

KMÜ  564  Biyolojik Sistemlerin Kinet. ve Matematiksel Analizleri  

KMÜ  565  Fermentasyon Teknolojisi

KMÜ  566  Enzimler

KMÜ  570  Şeker Teknolojisi

KMÜ  571  Adsorpsiyon ve Uygulamaları

KMÜ  572  Yüzey Aktif Maddeler

KMÜ  573  Fazlararası Kütle Transferi

KMÜ  574  Kimya Mühendisliğinde Mekanik Tasarım

KMÜ- 575 Non-Newtonian Akışkanların Reolojisi  

KMÜ-576  Kurutma Teknolojisi -1              

KMÜ  599  Yüksek Lisans Tezi

KMÜ  600  Doktora Tezi

KMÜ-601   Uzmanlık Alanı Dersi 

 

  -      -       -

  -      -       -

 3      0       3

 2      0       2

 2      2       3

 2      0       2

 2      0       2

 2      2       3

 3      0       3

 3      0       3

 2      0       2

 3      0       3

 2      0       2

 3      0       3

 3      0       3

 2      2       3

 3      0       3

 3      0       3

 3      0       3

 3      0       3

 2      2       3

 3      0       3

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      2       3

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      2       3

 2      0       2

 3      0       3

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

 2      0       2

---------------

---------------

6       0       0

 

 

 

Türkçe