Diller

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Fethi Kamışlı, Ercan Aydoğmuş, Generating of new types of fractal structures and developing of formula for the effective thermal conductivity of fractal porous media, Int. J. Modern Comm. Tech.  Res. 4, 1-8 (2016).

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı, The Production of Polyurethane from Waste Vegetable Oil-Based Polyols and Modelling of Rheological Properties, Per. Eng and Natural Sci.,  5, 81-86 (2017)

Karataş, M., Arslan, N., Flow behaviours of cellulose and carboxymethyl cellulose from grapefruit peel, Journal of Food Hydrocolloids, 58,235-245, 2016

Ramazan Orhan, Gülbeyi Dursun, Effects of surfactants on hydrodynamics and mass transfer in a co-current downflow contacting column, Chemical Engineering Research and Design, 109, 477-485, 2016.

Ramazan Orhan, Gülbeyi Dursun, Investigation of α-Amylase Production with Bacillus amyloliquefaciens in a Cocurrent Downflow Contacting Reactor, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2016; 14(5): 1081–1087.

Mehmet Erdem, Ramazan Orhan,Mehmet Şahin and Ekrem Aydın, "Preparation and Characterization of a Novel Activated Carbon from Vine Shoots by ZnCl2 Activation and Investigation of Its Rifampicine Removal Capability", Water, Air, Soil Pollut., 227: 226, 2016.

Kaya, A., Kar, F., Properties of concrete containing waste expanded polystyrene and natural resin, Construction and Building Materials,105,572-578,2016.

Biçer, A., Kar, F., The effects of apricot resin addition to the light weight concrete with expanded polystyrene, Journal of Adhesion Science and Technology,  DOI: 10.1080/01694243.2017.1299974, 2017

Çakmak, M. Taşar, Ş. Selen V., Özer D., Özer A., Removal of Astrazon Golden Yellow 7GL from Colored Wastewater Using Chemically Modified Clay, Journal of Central South University. (Accepted).

Melek Yılgın, Dursun Pehlivan, Ercan Aydoğmuş, Neslihan Duranay, Pyrolysis Kinetics of Pine Sawdust in a Fixed Bed, Per. Eng and Natural Sci.,  5, 87-91 (2017)

Biçer, A., Kar, F., Thermal and mechanical properties of gypsum plaster mixed with expanded polystyrene and tragacanth ,10.1016/j.tsep.2017.02.008

 

        Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Fethi Kamışlı, Entropy Generation in a Fluid Motion Disturbed by Mass Suction / Injection at Porous Parallel Plates, ICENS, Sarajevo, Bosnia, 24-28 May 2016.

Fethi Kamışlı, Perturbation Method in Gas-assisted Displacement of a Newtonian or a Non-Newtonian Liquid, ICENS, Sarajevo, Bosnia, 24-28 May 2016.

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı,The Production of Polyurethane from Vegetable Oil-Based Polyols and Modelling of Thermal Properties, ICENS, Sarajevo, Bosnia, 24-28 May 2016.

Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı, The Production of Polyurethane from waste Vegetable Oil-Based Polyols and Modelling of rheological Properties, ISEM, Alanya, Turkey, 4-6 November 2016    

Ramazan Orhan, Mehmet Erdem, "Ni(II) Removal from Aqueous Solutions by Activated Carbon Prepared from Grape Stalk" 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Makedonya, 26-30 Ekim, 2016, pp. 141.

Mehmet Erdem, Ramazan Orhan, Mehmet Şahın, Ekrem Aydın, "Preparation and Characterization of a Novel Activated Carbon from Vine Shoots by Chemical Activation", 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Makedonya, 26-30 Ekim, 2016, pp.40.

Şeyda Taşar, Şeyma Yüksel, Ramazan Orhan, "Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogels Synthesis and Characterization" 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Makedonya, 26-30 Ekim, 2016, pp. 267.

Aydoğmuş,e., Biçer, A., Kar, F., Modelling Thermal Conductivity of Cement Composites Containing Waste Expanded Polystyrene, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Sarajevo, Bosnia, May 24 to 28, 2016

Kar, F., Biçer, A., Modifiye Edilmiş EPS Agregalı Betonların Isıl ve Mekanik Özellikleri antalyaISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 04-06 November 2016, Alanya – Turkey

Taşar Ş., Özer A., Fractionation of Tea Pulp by Alkaline Extraction and Synthesis and Characterization of Hemicellulose-Based Halochromic Gel, ITWCSST-2017, 26-30 October 2016, Macedonia.

Arslan, N., Ayten, A., Meyve suyu endüstrisi atığı limon kabuğundan elde edilen selülozdan üretilen karboksimetil selülozun meyvelerin kaplanmasında koruyucu film Tabakası Bileşeni olarak kullanılması, Isem 2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya-Turkey.

Melek Yılgın, Dursun Pehlivan, Ercan Aydoğmuş ve Neslihan Duranay “ Pyrolysis Kinetics of Pine Sawdust in a Fixed Bed”, ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya–Turkey.

Neslihan Duranay, Melek Yılgın, “Combustion Behavior of Pyrolyzed and Original Wood Pelletin Agitated Bed”, ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6November 016, Alanya–Turkey.

 

            Ulusal Dergide yayınlanan yayınlar

Hakan Yoğurtçu, Fethi Kamışlı, Meşe (Quercus brantii) Odununun Sürekli Çevrimli Bir Reaktörde Sıvılaştırılması ve Sıvı Ürünün Bileşiminin Belirlenmesi, Int. J. Pure Appl. Sci. 2(1): 40-49 (2016)

Veyis Selen, Tuğba Dipi, Gülbeyi Dursun, Basic Yellow 51 Boyarmaddesinin ZnO/UV-C Prosesi İle Fotokatalitik Degradasyonu, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, Sayfa: 7-14, 2016.

Ayten, A., Arslan, N., Limon kabuğundan elde edilen selüloz ve karboksimetil selülozun reolojik özellikleri, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2), 119-133, 2016.

Neslihan DURANAY, Melek YILGIN, “Atık Plastiğin Kömür ve Biokütle ile Birlikte Yakılarak Değerlendirilmesi”, Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28 (2), 35-42, 2016

 

           Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Veyis Selen, Arzu Tanyıldızı, Gülbeyi Dursun, Reactive Red 195 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltilerden TiO2/UV Prosesi ile Fotokatalitik Bozunması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016, İZMİR.

Gülsüm Karakaş, Ahmet Yüksek, Özge Ata, Neslihan Duranay, “Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi” 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK2016) 23-26 Ağustos 2016, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir.

Özen, E,  Aydoğmuş, E.,  Kar, F., Domates, Portakal, Elma Ve Nar Sularının Viskozitelerinin Sıcaklıkla Değişimi, UKMK, 23-26 Ağustos 2016.

Türkçe