Diller

Genel Bilgi

Tarihçesi

Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Kampüsü içinde yer alan bölümlerden biri olup, ilk olarak 1976 yılında Fen Fakültesi bünyesinde öğretime başlamıştır. Daha sonraları, 1982 yılında YÖK Çerçeve Kanunu uyarınca Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. 
Bölümdeki anabilim dalları şunlardır: (i). Kimyasal Teknolojiler (ii). Proses ve Reaktör Tasarımı (iii) Temel İşlemler ve Termodinamik.

Misyon ve Vizyonu

Ulusal ve uluslar arası alanda Kimya Mühendisliği bölümleri arasında söz sahibi olmak ve gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak. Fırat Üniversitesinin misyonuna uygun olarak mezunlara üretken ve başarılı bir iş yaşamını geçirmelerini sağlayacak bir eğitim vermek; Üniversitemizin içinde yer aldığı Fırat Havzasında bulunan sanayi ve hizmet kuruluşlarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede program, öncelikle bölgemizin kalkınmasına yönelik insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu konularda çalışacak mühendislere ülkemiz çapında da gereksinim olduğu göz önüne alındığında ilk amacımızın kimyasal dönüşümü esas alan üretim proseslerinin bilgi ve teknolojik altyapısı için gerekli olan insan kaynaklarının yetiştirilmesi olduğu açıktır. Bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişiminin yalnızca mevcut sanayi kuruluşlarıyla sağlanamayacağı düşüncesinden hareketle programımız aynı zamanda kendi işini kurabilecek ve dolayısıyla istihdam yaratabilecek mezunlar yetiştirmeyi öngörmektedir. Bilginin gelişimine katkıda bulunmak, her gün sürekli yenilenen bilgiyi izlemekle mümkün olacağından yetiştirdiğimiz mühendislerin bu özelliğe sahip olmaları önemlidir. Sonuç olarak Kimya Mühendisliği Programının yukarıda listelenen program amaçlarının, hem Üniversitenin hem de Bölümün misyonu ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Bölüm Hakkında

Çağdaş eğitim programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği modern mühendislik bilgileri ile donatılmış, endüstrilerin ve diğer kuruluşların problemlerinin çözümüne yönelik temel konularda gerekli bilgi, beceri ve sorumluluğa sahip, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmek ve gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Türkçe