Diller

Bölüm Eğitim Amaçları

Öğrencilerimize öğrenim süreci boyunca hedeflenen bilgi ve becerilerin kazandırılması için Kimya Mühendisliği Programı’nın “Eğitim Amaçları” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1.   Gerekli Kimya Mühendisliği altyapısını kazandırmak.

2.   Günün şartlarına uygun bilgi ve beceri kazandırmak.

3.   Öğrenimin sürekliliğinin önemini kazandırmak.

4.   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak.

 

Türkçe