Diller

Bölüm Program Çıktıları

Eğitim Amaçları doğrultusunda hazırlanan Bölümümüz program çıktıları şunlardır:

1.Matematik, Fen bilimleri ve mühendislik temel bilgilerinin Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3i)
2.Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3ii)
3.Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3iii)
4.Mühendislik problemlerinin çözümlenmesinde sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık. (MÜDEK: ölçüt.3iii, 3xi)
5.Teorik bilgi edinme, deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3ii, 3v)
6. Mühendislik uygulamalarında bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanım becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3iv)
7.Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3vi)
8. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3vi)
9.Öğrenmenin sürekliliğinin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendisini sürekli yenileme becerisi. (MÜDEK: ölçüt 3viii)
10.Etkin biçimde Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dilin asgari düzeyde bilinmesi (MÜDEK: ölçüt 3vii)
11.Girişimcilik, yenilikçilik, proje yönetimi ile risk yöntemi ve değişiklik yönetimi becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık (MÜDEK: ölçüt 3ix, 3x)
12.Çağın sorunları hakkında farkındalık, kalite ve çevre bilinci, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. (MÜDEK: ölçüt 3x, 3 xi)
 
Türkçe