Diller

Eğitim Türü ve Hedefleri

Eğitim Türü (Amaçlar)

Öğrencilerimize öğrenim süreci boyunca hedeflenen bilgi ve becerilerin kazandırılması için Kimya Mühendisliği Programı’nın “Eğitim Amaçları” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1. Gerekli Kimya Mühendisliği altyapısını kazandırmak. 2. Günün şartlarına uygun bilgi ve beceri kazandırmak. 3. Öğrenimin sürekliliğinin önemini kazandırmak. 4. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak.

Hedefler

Çağdaş eğitim programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği modern mühendislik bilgileri ile donatılmış, endüstrilerin ve diğer kuruluşların problemlerinin çözümüne yönelik temel konularda gerekli bilgi, beceri ve sorumluluğa sahip, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmek ve gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır

Türkçe