Diller

Mesleki Uygulama I-II staj defterlerinin teslimine ilişkin ÖNEMLİ duyuru !!!!

Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulama II dersleri kapsamında hazırlanan staj defterlerinin, en geç 15 Mayıs 2020 Cuma günü Kimya Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Teslimat kargo yoluyla yada direk elden yapılabilir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen defterler değerlendirmeye alınamayacaktır.

Türkçe