Diller

TEKNİK GEZİ

Gaziantep, Mersin, Adana Teknik Gezisi -2018 Nisan

(Zer Yağ Fabrikası (Gazientep)-Soda Fabrikası (Mersin)-Toros Gübre Fabrikası(Adana))